För den som arbetar i skogen går det inte att kompromissa med framkomlighet eller dragkapacitet. Det är områden där Eco Charger levererar fullt ut, med otrolig styrka, men också med en kraftigt förbättrad ljudmiljö och minimalt klimatavtryck. Ta hand om din skog, klimatet och, inte minst, dig själv.