Bensinen och vår atmosfär

När vi bränner en liter bensin innebär det ett utsläpp på 2,3 kg CO2 till atmosfären. Lägger vi till produktion och transporter får vi ytterligare ca 500 g per liter, vilket ger en totalmängd på ca 2,8 kg CO2 per liter. En bensindriven ATV drar ungefär en liter per mil, så vi får samma mängd utsläpp per mil körsträcka.

El och koldioxid

Eco Chargers ATV drar ca 1,8 kWh per mil, vilket motsvarar drygt 2,1 kWh el vid laddning (batterierna har en effektivitet på runt 85%). Koldioxidutsläppen kopplade till elen kommer förstås att bero på hur den har producerats, så här är två exempel som är relevanta i Sverige:

  • Svensk hushållsel genererar 13 g CO2/kWh
  • Egenproducerad solel genererar ca 40 g CO2/kWh

Om du använder hushållsel för att ladda din Eco Charger så genererar det utsläpp på drygt 27 g CO2/mil (eller 84 g om du använder din egen solel). Det innebär en minskning till strax under en hundradel jämfört med en bensindriven ATV. En hundradel! Jag låter det sjunka in en stund.

Har ni tänkt på batterierna?

Men batterierna då!? Tänker du. Bra. Vi måste verkligen fundera igenom batterierna. Det är trots allt en komponent som skiljer ut eldrivna fordon från deras fossildrivna motparter och som dessutom har genererat en hel del diskussioner.

Om vi räknar pessimistiskt så börjar en Eco Charger sitt liv med en koldioxidskuld på ca 120 kg CO2 (om en bränsletank inte genererar några produktionsutsläpp) relativt en bensindriven ATV. Efter 45 mils körning är den skulden utraderad, och sen ökar gapet kraftigt med varje körd mil.

Så vad blir egentligen skillnaden?

Efter 5 år har snittföraren av en bensindriven ATV i Sverige genererat utsläpp av 1 120 kg CO2 från drivmedel. Motsvarande siffra om du kör en Eco Charger är 131 kg. Och då är batterierna inräknade.