Två faktorer

Vad en eldriven ATV innebär för din ekonomi beror på många saker, men två av de viktigaste faktorerna är de följande:

  • Vilken el har du att tillgå?
  • Hur mycket använder du din ATV?

El vs. bensin

Priset på bensin varierar som alla vet, men vi kommer att utgå från ett riktvärde på 15 kr/l. En bensindriven ATV drar ungefär en liter per mil, så drivmedelskostnaden per mil blir densamma.

En Eco Charger ATV drar ungefär 1,8 kWh/mil, vilket motsvarar en laddningsenergi på ca 2,1 kWh (batterierna har ca 85% effektivitet). Vid ett riktvärde på 1,5 kr/kWh får vi en elkostnad på 3,15 kr/mil.

Har man tillgång till en egen, lite större anläggning för solel hamnar man istället på 1 kr/kWh och en elkostnad på 2,1 kr/ mil.

I runda slängar hamnar kostnaden per mil mellan en sjundedel (solel) och en femtedel (hushållsel) jämfört med bensin.

Vilken användare är du?

En ATV i Sverige körs i snitt 80 mil per år. Bland Eco Chargers tidiga kunder i Storbritannien (många lantbrukare) låg dock snittet långt högre, över 240 mil per år.

För en privatperson som kör 80 mil per år och laddar med hushållsel blir det en besparing på ca 950 kr/år. Är man istället en storanvändare som kör 240 mil per år och laddar med egen solel kan det handla om en besparing på över 3 000 kr/år jämfört med bensindrivna alternativ.

Att sen erfarenheter från Storbritannien pekar på både lägre servicekostnader och bättre andrahandsvärde jämfört med traditionella ATV:er vore kanske att bre på för mycket. Så vi glömmer det!