Utvalda produkter för klimat, ekonomi och miljö

Den levande glesbygden är värd att värna. Det handlar om både miljö och människor. Att ta del av och förvalta vårt naturarv på skonsammast möjliga sätt.

Klimatet

Vi står inför en global utmaning. Ingen enskild åtgärd kommer att lösa situationen, men det är hög tid att börja att minska vårt koldioxidavtryck.

Din ekonomi

Det behöver inte innebära stora utgifter att tänka klimatsmart. Du kanske till och med tjänar på att bidra till förändringen?

Närmiljön

Elfordon är tysta och är släpper inte ut avgaser. Återvinningsgraden för batterier är också mycket hög.